Szülői Mókaközösség 6 HAVI TAGSÁG

A Szülői Mókaközösség olyan szülők számára jött létre, akik a lehető legjobb és legmélyebb kapcsolatra törekszenek gyermekükkel és ehhez keresnek azonnal bevethető eszközöket és módszereket. A zárt felületen található cikkek és játékgyűjtemények többnyire egy-egy életkészséget segítenek elmélyíteni vagy egy problémát segítenek játékos módon megoldani.

A közösség tagjai egy jelképes tagsági díj fejében cikkekhez, tematikus játékgyűjteményekhez, írott-, audio-, és videóanyagokhoz férnek hozzá egy folyamatosan bővülő zárt felületen keresztül.

A tagsági díj mindössze 4950 Ft / félév (megújuló fizetés)